Warunki zamówienia i dostawy

Zasady zwrotu towaru

Zasady gwarancji

Bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych osobowych

 

1.Sklep internetowy grzejniki-net.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2.Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i objęte są gwarancja producenta.

3. Jeżeli jest inaczej, odpowiednia informacja widnieje w miejscu widocznym i dostępnym.

4.Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Widoczne ceny są wiążące dopiero po weryfikacji i potwierdzeniu przez pracownika sklepu.

5.Sklep internetowy Grzejniki-net.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczone przy produktach były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianą przez jego producenta.

6.Prezentowane zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

7.grzejniki-net.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

Warunki zamówienia i dostawy :

1.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez witrynę internetową (koszyk lub email )

2.Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, który umożliwi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

3.Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia internetowego jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w witrynie sklepu lub wiadomości email. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację poprawności i rzetelności złożonego zamówienia. Po rejestracji zamówienia w systemie, sklep grzejniki-net.pl potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4.grzejniki-net.pl może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep grzejniki-net.pl, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem, a Klientem.

5.Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane w ciągu jednego dnia roboczego od dnia jego przesłania do sklepu. Czas ten nie obejmuje czasu potrzebnego firmie realizującej dostawę na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.

6.Od chwili złożenia zamówienia do chwili jego potwierdzenia klient ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podany numer telefonu oraz przedstawić dane które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.

7.Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego grzejniki-net.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu klienta.

8.Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania zamówionego towaru do klienta. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie internetowej, w takim przypadku niezwłocznie skontaktujemy się telefonicznie z klientem aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji jest orientacyjny i nie wiążący.

9.Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

10.Sklep umożliwia następujące formy zapłaty:

a.za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.

b. przelewem bankowym.

11.W przypadku zamówień niestandardowych wymagany jest zadatek. Wysokość zadatku ustalana jest każdorazowo

12.Przesyłki są realizowane przez firmy kurierskie - wysyłany towar jest starannie zapakowany i zawsze ubezpieczony na wypadek uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu - oznacza to 100% gwarancję dostarczenia produktu do Klienta w stanie nienaruszonym i w jak najkrótszym czasie. ( Kurierzy nie świadczą usług takich jak wnoszenie towaru )

 

Zasady zwrotu towaru :

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia wydania towaru.
Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że klient skorzysta z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zakup dokonany w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) lub z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (zakup dokonany w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą).

2.Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Dotyczy to również opakowania. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.

W przypadku uszkodzenia opakowania, potrącane jest 5% wartości towaru. Są to koszty manipulacyjne ponoszone przez sklep.

3.W przypadku gdy na towar była wystawiona faktura VAT zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta ( zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki ).

Zasady gwarancji :

1.Produkty oferowane przez grzejniki-net.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a dostarczonej klientowi wraz z towarem.

2.Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3.Towar winien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny. W przypadku braku oryginalnego opakowania towar zostanie przyjęty warunkowo.

4.Do uszkodzonego towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji.

5.Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania towaru do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony.

6.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 21 dni od daty dostarczenia towaru do punktu serwisowego. Jeżeli w ciągu 21 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

7.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

8.Powyższe zasady gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

Bezpieczeństwo transakcji i ochrona danych osobowych :

1.Składając zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu grzejniki-net.pl są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania.

3.Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego klienta.

Postanowienia końcowe: 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (KC, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

 


Kategorie